Klätterträdlogo

Trädfällning

Vi vårdar hellre träd än tar ned dem men ibland kan det vara den enda lösningen. Som utbildade arborister kan vi ta ned träd i de allra flesta lägen på ett varsamt sätt. 

Genom klättring kan träd som inte går att fälla på traditionellt sätt plockas ned bit för bit.