Klätterträdlogo

Trädbesiktning

Det är viktigt att hålla koll på trädens status för att kunna bedömma deras säkerhet och välmående. Träd har ett väl utvecklat försvarsystem mot skador och patogener och är i många fall starkare än vi tror. Dock är det väldigt mycket som spelar in och för att göra bedömningar om ett träds säkerhet är det viktigt att man har en djup kunskap om träd och deras omgivningar.
En utbildad arborist besitter den kunskapen så tveka inte att höra av dig.

Vi upprättar även trädvårdsplaner. En trädvårdsplan består ofta av en inventering och besiktning av samtliga träd inom området samt en åtgärdsplan för dessa. Det ger en bra bild över områdets status och hur det bör utvecklas framöver.